WŁADZE SPÓŁDZIELNI

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

mgr Wiesław T.  Grott

licencja zawodowa zarządcy nieruchomościami nr 20124 

Iwona Józefiak

– Główna księgowa

RADA NADZORCZA

W dniu 05 października  2020 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Nadzorczej Cz.S.M. w Czarnkowie:

 • Wojciech Urban  Przewodniczący Rady Nadzorczej – os. Parkowe II
 • Piotra Matuszczak Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Wojciech Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Danuta Zatoka Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Zacisze
 • Robert Lasocki Członek Rady Nadzorczej – ul. Sikorskiego
 • Bogusław Starczewski Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Zacisze
 • Krystyna Witkowska Członek Rady Nadzorczej – ul. Siedmiogóra
 • Małgorzata Albin Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 

Składy stałych Komisji Rady Nadzorczej:

 • Komisja Gospodarki Zasobami  Mieszkaniowymi:
  • Robert Lasocki – Przewodniczący Komisji
  • Bogusław Starczewski – Sekretarz Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Członek Komisji
 
 • Komisja Samorządowo-Społeczna
  • Danuta Zatoka – Przewodniczący Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Sekretarz Komisji
  • Wojciech Urban – Członek Komisji
   
 • Komisja Rewizyjna
  • Krystyna Witkowska – Przewodniczący Komisji
  • Małgorzata Albin – Sekretarz Komisji
  • Piotr Matuszczak – Członek Komisji

W dniu 05 października  2020 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Nadzorczej Cz.S.M. w Czarnkowie:

 • Wojciech Urban              Przewodniczący Rady Nadzorczej – os. Parkowe II
 • Piotra Matuszczak          Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Wojciech Pawłowski        Sekretarz Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Danuta Zatoka                Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Zacisze
 • Wojciech Pawłowski        Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Robert Lasocki                Członek Rady Nadzorczej – ul. Sikorskiego
 • Bogusław Starczewski    Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Zacisze
 • Krystyna Witkowska      Członek Rady Nadzorczej – ul. Siedmiogóra
 • Małgorzata Albin            Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 

Składy stałych Komisji Rady Nadzorczej:

 • Komisja Gospodarki Zasobami  Mieszkaniowymi:
  • Robert Lasocki – Przewodniczący Komisji
  • Bogusław Starczewski – Sekretarz Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Członek Komisji
 
 • Komisja Samorządowo-Społeczna
  • Danuta Zatoka – Przewodniczący Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Sekretarz Komisji
  • Wojciech Urban – Członek Komisji
   
 • Komisja Rewizyjna
  • Krystyna Witkowska – Przewodniczący Komisji
  • Małgorzata Albin – Sekretarz Komisji
  • Piotr Matuszczak – Członek Komisji