WŁADZE SPÓŁDZIELNI

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

mgr Wiesław T.  Grott

licencja zawodowa zarządcy nieruchomościami nr 20124 

– lustrator KRS

Iwona Józefiak

– Główna księgowa

RADA NADZORCZA

W dniu 05 października  2020 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Nadzorczej Cz.S.M. w Czarnkowie:

 • Wojciech Urban  Przewodniczący Rady Nadzorczej – os. Parkowe II
 • Piotra Matuszczak Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Wojciech Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 • Danuta Zatoka Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Zacisze
 • Robert Lasocki Członek Rady Nadzorczej – ul. Sikorskiego
 • Bogusław Starczewski Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Zacisze
 • Krystyna Witkowska Członek Rady Nadzorczej – ul. Siedmiogóra
 • Małgorzata Albin Członek Rady Nadzorczej – Osiedle Parkowe II
 

Składy stałych Komisji Rady Nadzorczej:

 • Komisja Gospodarki Zasobami  Mieszkaniowymi:
  • Robert Lasocki – Przewodniczący Komisji
  • Bogusław Starczewski – Sekretarz Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Członek Komisji
 
 • Komisja Samorządowo-Społeczna
  • Danuta Zatoka – Przewodniczący Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Sekretarz Komisji
  • Wojciech Urban – Członek Komisji
   
 • Komisja Rewizyjna
  • Krystyna Witkowska – Przewodniczący Komisji
  • Małgorzata Albin – Sekretarz Komisji
  • Piotr Matuszczak – Członek Komisji

W dniu 10 lipca  2023 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Nadzorczej Cz.S.M. w Czarnkowie:

 • Lidia Mecha  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Wojciech Urban  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Wojciech Pawłowski  Sekretarz Rady Nadzorczej 
 • Violetta Hejdysz  Członek Rady Nadzorczej 
 • Marian Ruta  Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Albin  Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Liszkowski  Członek Rady Nadzorczej
 • Krystyna Dukat  Członek Rady Nadzorczej
 • Mieczysława Grencel  Członek Rady Nadzorczej
 

Składy stałych Komisji Rady Nadzorczej:

 • Komisja Gospodarki Zasobami  Mieszkaniowymi:
  • Marian Ruta – Przewodniczący Komisji
  • Wojciech Urban – Sekretarz Komisji
  • Paweł Albin – Członek Komisji
 
 • Komisja Samorządowo-Społeczna
  • Krystyna Dukat – Przewodniczący Komisji
  • Lidia Mecha – Sekretarz Komisji
  • Violetta Hejdysz – Członek Komisji
   
 • Komisja Rewizyjna
  • Mieczysława Grencel – Przewodniczący Komisji
  • Wojciech Pawłowski – Sekretarz Komisji
  • Michał Liszkowski– Członek Komisji