Nagrody i wyróżnienia

Rok 2020

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa po raz kolejny została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie. W murach przepięknego pałacu w Janowie Podlaskim okolicznościową statuetkę LIDERA SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2020/2021 wraz z dyplomem odebrali przedstawiciele naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rok 2019

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019 rozstrzygnięty! Statuetki trafiły do 37 spółdzielni mieszkaniowych, które w sposób szczególny dbają o swoje zasoby i lokatorów, wyróżniają się osiągniętymi wynikami ekonomicznymi, inicjatywami podejmowanymi na rzecz swoich członków oraz przedsiębiorczości. W kategorii Spółdzielnie małe bez przychodów z inwestycji statuetkę otrzymała Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie. Nagrodę odebrał prezes CzSM Wiesław Grott wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Lidią Mecha i członkiem RN Krystyną Witkowską oraz administratorem CzSM Tomaszem Grott.

INWESTYCJA ROKU

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Zamku Na Skale w Lądku Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu „Inwestycja Roku”. Celem konkursu jest promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców będących członkami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz firm ściśle z nią współpracujących, którzy ukończyli założone inwestycje w ostatnim czasie wyróżniające się na tle innych swoją innowacyjnością i nowoczesnością. Komisja składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim dokonała oceny zgłoszonych inwestycji m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, władz lokalnych, władz spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości. Wśród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa wyłoniła zwycięskie inwestycje, którym przyznano miejsca od pierwszego do trzeciego. Wszystkie zgłoszone inwestycje można zobaczyć pod adresem: http://inwestycjaroku.pl/uczestnicy/ Zainteresowanie konkursem było bardzo duże dlatego Kapituła Konkursowa podzieliła kategorie konkursowe na: a) mieszkalne, w tym: budowa budynków mieszkalnych, modernizacja budynków mieszkalnych etc. b) obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa obiektów biurowych, budowa obiektów handlowych, modernizacja obiektów biurowych, modernizacja obiektów handlowych etc. c) obiekty przemysłowe, w tym: budowa obiektów przemysłowych, modernizacja obiektów przemysłowych etc. d) obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, modernizacja obiektów sportowych, modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc. e) obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, w tym: budowa obiektów kultury, budowa obiektów edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji, budowa obiektów użyteczności publicznej, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa obiektów kultu religijnego, modernizacja obiektów kultu religijnego etc. f) inżynieryjne, w tym: budowa infrastruktury transportowej, budowa infrastruktury technicznej, modernizacja infrastruktury transportowej, modernizacja infrastruktury technicznej etc. g) obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych. h) adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych. i) inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Jest nam niezwykle miło Państwa poinformować, że w kategorii „Inżynieryjne” zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni do Konkursu przedsięwzięcie pn. „Remont placu postojowego na Osiedlu Zacisze w Czarnkowie” zajęło I miejsce i zostało wyróżnione tytułem „Inwestycji Roku”.

Natomiast w kategorii „Mieszkalne” zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni do Konkursu przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych poprzez termomodernizację połączoną z renowacją loggii oraz obróbką blacharską” zajęło III miejsce.

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie podczas uroczystości była reprezentowana przez Panów Andrzeja Kicińskiego – v-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Tomasza Banachowicza – Pełnomocnika Zarządu.

Rok 2018

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Tegoroczny konkurs „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej” rozstrzygnięty. W dniu 20 września, w zamku w Gniewie redakcja czasopisma i portalu ADMINISTRATOR rozdała statuetki laureatom konkursu. Miło nam Państwa poinformować, że Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie została laureatem w tym konkursie po raz IV w kategorii Spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji. W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nagrodę odebrali: Przewodnicząca Rady Nadzorczej Lidia Mecha, członek Rady Nadzorczej Danuta Zatoka, a także Prezes Wiesław T. Grott

Rok 2017

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Za nami IV edycja konkursu Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej. Wręczenie nagród odbyło się 28 września br. w zamku w Kliczkowie. Laureatami konkursu zostały spółdzielnie mieszkaniowe, które wyróżniają się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także ciekawymi inicjatywami na rzecz swoich członków, przedsiębiorczością i umiejętnością sprawnego poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych przepisów prawa. Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie znalazła się w grupie małych spółdzielni bez przychodów z inwestycji. Uzyskując tytuł „Lidera” CzSM po raz kolejny potwierdzając swoją dbałość o zasoby Spółdzielni oraz wrażliwość na potrzeby mieszkańców. W imieniu Zarządy i Rady Nadzorczej Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nagrodę odebrali: Przewodnicząca Rady Nadzorczej Lidia Mecha, członek Rady Nadzorczej Krystyna Witkowska, a także Tomasz Grott i pełnomocnik Zarządu Tomasz Banochowicz.

NIE TYLKO MIESZKANIE

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróżniona w konkursie „Nie tylko mieszkanie”.  Nagrodę odebrali Pan Andrzej Kraft – członek zarządu CzSM oraz Pan Andrzej Kiciński – członek Rady Nadzorczej

VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Czternastowieczny zamek krzyżacki w Rynie miał zaszczyt gościć laureatów tegorocznej VII edycji Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych.

Przybyłych na uroczystość przywitała Maria Wiktoria Niedzielska – redaktor naczelna „Domów Spółdzielczych”, która w swym krótkim przemówieniu powiedziała m.in.: „Taka okazja jak nasza dzisiejsza uroczystość pozwala spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy. Uporczywa, trudna praca przynosi przecież owoce. Udany remont, nowy budynek, dobra współpraca z administracją samorządową lub wygrana sprawa sądowa to małe i duże radości, których nie macie czasu celebrować.

Ogólnopolski Ranking Spółdzielni Mieszkaniowych pokazuje Państwa doskonałą pracę. Matematyczna, przejrzysta formuła oceny pozwala porównać niektóre elementy działalności spółdzielni mieszkaniowych, ale wiele ważnych dziedzin spółdzielczej działalności nie daje się określić liczbami.

Ile punktów może być warta udana rozmowa z niezadowolonym mieszkańcem osiedla? A pomoc ludziom starym i schorowanym czy uregulowanie własności gruntu pod połową budynku, bo tę drugą połowę spółdzielnia już miała?

Rady nadzorcze i zarządy spółdzielni potrzebują nie tylko wiedzy o zarządzaniu majątkiem i administrowaniu nieruchomością, muszą także umiejętnie słuchać i rozmawiać z mieszkańcami. Nie jest łatwo być urzędnikiem, psychoterapeutą i sąsiadem z osiedla jednocześnie. Do tego trzeba talentu, i Państwo ten talent mają. My to widzimy i doceniamy. Wiemy, że małe radości i sukcesy, jakie przeżywacie codziennie, sumują się i przynoszą ogromne, trwałe efekty. Część z nich zapisaliśmy liczbowo. To pozwoliło nam wybrać spółdzielnie, które dziś otrzymują nagrody i wyróżnienia”.

Nagrodę odebrał prezes Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie Wiesław Grott.

Rok 2016

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. DR RYSZARDA JAJSZCZYKA

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 30 września 2016 roku podczas centralnych uroczystych obchodów Dnia Budowlanych 2016, nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie im. dr. Ryszarda Jajszczyka dla Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej w imieniu Spółdzielni z rąk Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Pana Andrzeja Adamczyka odebrał Prezes naszej Spółdzielni, Pan Wiesław Tadeusz Grott. Konkurs im. dr. Ryszarda Jajszczyka zorganizowany został przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Decyzją członków Kapituły Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie została laureatem tego konkursu.

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie po raz drugi z rzędu nagrodzona tytułem LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ.

Rok 2015

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

W dniu 1 października 2015 roku na zamku w Gniewie odbyła się uroczystość wręczenia nagród miesięcznika Administrator w Ogólnopolskim Konkursie Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015. Była to II edycja tego konkursu, w którym osobnym kryteriom oceny podlegały spółdzielnie osiągające przychód z inwestycji i spółdzielnie bez tego przychodu. Miło nam Państwa poinformować, że Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie została laureatem w tym konkursie w kategorii Spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.

KONKURS KREISEL - ELEWACJA 2014

W dniu 11 marca 2015 roku w Poznaniu odbyła się finałowa gala konkursu KREISEL – ELEWACJA 2014, na której to zaprezentowano najciekawsze rozwiązania architektoniczne w Polsce wykonane w technologii KREISEL.  Do konkursu zgłoszono ponad 200 prac z czego zakwalifikowano 126, z których główne nagrody otrzymało 5 prac oraz przyznano 12 wyróżnień. 

Miło nam Państwa poinformować, że Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie otrzymała wyróżnienie w kategorii ?BUDYNEK Z WIELKIEJ PŁYTY PO REKONSTRUKCJI LUB ADAPTACJI? za wykonane docieplenia budynków położonych przy ulicy Siedmiogóra 6 i 9.

Rok 2014

OGÓLNOPOLSKI RANKING SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na II miejscu w Polsce.

W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się w nim uroczystość 55-lecia SM Zgoda w Brzegu, uhonorowania pani Krystyny Piaseckiej, prezes Katowickiej SM, tytułem Spółdzielczej Osobistości i rozdania nagród w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2014. W imieniu Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nagrodę odebrali : Wiesław T. Grott  prezes Zarządu oraz Tomasz Banachowicz pełnomocnik Zarządu. Komisji Konkursowa w składzie: przewodniczący Komisji: Jerzy Jankowski,  przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS Maciej Cesarski,  dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej Iwona Drozd-Jaśniewicz,  przedstawicielka ZRSM RP, lustrator, autorka publikacji dot. spółdzielczości, członek redakcji DS Zbigniew Gotfalski,  sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, członek redakcji DS oraz Jan Sułowski  prezes Zarządu KZR SM przyznała nagrody następujących kategoriach:

Spółdzielnie największe z przychodem z inwestycji:

I. Lubelska SM

Spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji:

I.SM Osiedle Młodych w Poznaniu, Katowicka SM ex aequo

II. Rzeszowska SM

Spółdzielnie duże z przychodem z inwestycji:

I. Bydgoska SM, Siemianowicka SM ex aequo

II. Mielecka SM

Spółdzielnie duże bez przychodu z inwestycji:

I. Tyska SM Oskard, Gdyńska SM ex aequo

II. Pruszkowska SM, SM Metalowiec we Wrocławiu ex aequo

III. Sieradzka SM, SM w Stalowej Woli Kaliska SM ex aequo

Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji:

I. SM im. 23 Lutego w Koziegłowach

II. SM im. Łukasińskiego w Zamościu, Bełchatowska SM ex aequo

Spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji:

I. SM im. Wł. Jagiełły w Łodzi SM, Zgoda w Brzegu ex aequo

II. SM L-W Energetyk we Wrocławiu

Spółdzielnie małe z przychodem:

I. SM Śnieżka w Krakowie

Spółdzielnie małe bez przychodu:

I. SM Pawłowice w Pawłowicach

II. Czarnkowska SM w Czarnkowie, SM Barycz w Miliczu ex aequo

III. SM Wanacja w Starachowicach

Nagrody specjalne otrzymały: SM Lokator w Dąbrowie Górniczej za modernizację zasobów mieszkaniowych i nowoczesność w kontaktach z mieszkańcami, Chorzowska SM za wysoką jakość zarządzania zasobami mieszkaniowymi, SM Górnik w Jaworznie za innowacyjność w modernizacji zasobów mieszkaniowych, SM Lokator w Zduńskiej Woli za bogactwo form działalności społecznej i kulturalnej.

Rok 2013

OGÓLNOPOLSKI RANKING SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na III miejscu w Polsce

Ogłoszenie wyników miało miejsce w zabytkowych wnętrzach zamku w Kliczkowie k. Bolesławca. Podczas tej jakże ważnej uroczystości podkreślano, że w państwach członkowskich UE spółdzielnie cieszą się specjalnymi przywilejami ustawowymi, tymczasem przygotowane w naszym kraju niektóre projekty zmian prawa spółdzielczego zmierzają do ustawowej likwidacji tej formy gospodarowania. Miesięcznik Domy Spółdzielcze towarzyszy spółdzielczości mieszkaniowej od blisko 60 lat i intensywnie działa na rzecz uznania spółdzielni za ważny element gospodarki. Temu celowi służy m.in. właśnie ranking, którego celem jest przekazanie opinii publicznej informacji o wysokiej i wzorcowej jakości spółdzielczego gospodarowania majątkiem członków.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

– Spółdzielnie największe z przychodem z inwestycji,
– Spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji,
– Spółdzielnie duże z przychodem z inwestycji,
– Spółdzielnie duże bez przychodu z inwestycji,
– Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji,
– Spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji,
– Spółdzielnie małe z przychodem z inwestycji,
– Spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.

Przyznano też nagrody za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej. Wysokie, trzecie miejsce, jakie zajęliśmy, jest największym osiągnięciem w 56-letniej historii naszej Spółdzielni – podkreśla Wiesław T. Grott, prezes CzSM w Czarnkowie.

Nad przebiegiem rankingu czuwała komisja w składzie: przewodniczący komisji: Jerzy Jankowski przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS oraz członkowie komisji: Iwona Drozd-Jaśniewicz – przedstawicielka ZRSM RP, Jan Sułowski – prezes Zarządu KZR SM, Maciej Cesarski – dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, Zbigniew Gotfalski – członek redakcji „DS”.

Wyniki w kategorii SPÓŁDZIELNIE MAŁE BEZ PRZYCHODU Z INWESTYCJI:

I. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach.
II. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi.
III. Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” w Miliczu.

Rok 2008

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI

Krajowa Rada Spółdzielczości nadaję odznakę ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI dla Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie.