SPOŁECZNE

czsm balkon
spoleczne rowery
rajD2

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-OŚWIATOWA I KULTURALNA

 W ramach tej działalności plan zamierzeń w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na dany rok opracowuje Zarząd wspólnie Komisją Samorządową Rady Nadzorczej. W minionym roku ze względów na ogłoszony stan pandemii propozycje zawarte w planie skierowane są do wszystkich członków spółdzielni i ich rodzin z oczywistych względów były znacznie organiczne. W ramach tej działalności w mijającym roku zorganizowaliśmy następujące imprezy:

• Konkurs „Na Najpiękniej Ukwiecony Balkon”

Rodzinne rajdy rowerowe w ramach cyklu „Soboty na dwóch kółkach” 

Konkurs Na Najpiękniej Ukwiecony Balkon jest to jedna z propozycji Zarządu adresowanych do mieszkańców naszej Spółdzielni związana z upiększaniem naszych budynków.  Czy pomysł sprawdził się i czy przyniósł konkretne efekty? Myślimy, że tak! Z taką opinią spotykamy się wśród mieszkańców.

Wyróżnieni w konkursie otrzymają kolorowe dyplomy wraz z bonami towarowymi.

Zarząd Spółdzielni wspólnie z Radą Nadzorczą pragnę podziękować wszystkim biorącym udział w konkursie oraz wyrazić podziw i szacunek dla zaangażowania i inwencji wszystkich Państwa, którzy czynią nasze „bloki” piękniejsze i składamy gratulacje oraz życzenia, by ich entuzjazm w tworzeniu naszej Spółdzielni piękną w kwiatach i zieleni nigdy nie wygasał.