Od 2010 roku miesięcznik „Domy Spółdzielcze” organizuje Ogólnopolski Ranking Spółdzielni Mieszkaniowych. Celem rankingu jest stworzenie obiektywnych warunków porównywania pozycji spółdzielni na rynku, popularyzacja ich osiągnięć jako liczących się podmiotów gospodarczych oraz ważnych organizatorów życia społeczno-kulturalnego dużej części mieszkańców miast, na którego terenie działają.

W rankingu mogą wziąć udział wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe które w zależności od wielkości zasobów zakwalifikowane są do jednej z 4 następujących kategorii:

a) Spółdzielnie małe: poniżej 100 000 m2

b) Spółdzielnie średnie: 100 000 – 300 000 m2

c) Spółdzielnie duże: 300 000 – 700 000 m2

d) Spółdzielnie największe: powyżej 700 000 m

Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie zajęła I miejsce w swojej kategorii tj. Spółdzielnie małe: poniżej 100 000 m2. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Zamku w Kliczkowie.