Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie tradycyjnie jak co roku w miesiącu lutym zaprasza mieszkańców Spółdzielni na doroczny cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych 

które odbędą się:
W SIEDZIBIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  OS. PARKOWE 13D W N/W TERMINACH:

  • 19 luty 2024 godz. 1700   – Osiedle Słoneczne, Siedmiogóra, Sikorskiego;
  • 20 luty 2024 godz. 1700    –  Osiedle Parkowe I (stare);
  • 21 luty 2024 godz. 1700    –  Osiedle Zacisze;
  • 22 luty 2024 godz. 1700       Osiedle Parkowe II nr 14,15,16 i 19;
  • 23 luty 2024 godz. 1700    –  Osiedle Parkowe II 20,23,24 oraz ul. Przemysłowa nr 9.
  • 27 luty 2024 godz. 1600    –  ul. Szkolna nr 8 i 10 oraz ul. Parkowa nr 1 i 2 w Lubaszu;

     TEMATYKA SPOTKANIA:

  1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów – kolejny etap reformy użytkowania wieczystego,
  2. Wynik na eksploatacji budynków i zespołów garażowych w powiązaniu z aktualnym stanem zadłużenia z tytułu opłat jak i zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego – stan na 31.12.2023 r,

    3. Informacja z wykonania zadań remontowych w roku 2023 oraz zamierzeń na lata 2024 – 2026.

    4. Dyskusja – sprawy bieżące w działalności Spółdzielni.

                                                                                            Prosimy o niezawodny udział w spotkaniu