Administracja Spółdzielni informuje, że z powodu awarii głównego wymiennika przy ulicy Sikorskiego mogą występować przerwy w dostawie ciepła lub wyraźne obniżenie jego parametrów. Termin usunięcia awarii: 10 stycznia 2024 r. Powrót parametrów cieplnych 10-11 stycznia 2024r.