05 stycznia 2024 r. (Piątek)

Biura Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie będą nieczynne.

Telefony alarmowe w dniu

  • Hydraulik:   694 730 407
  • Elektryk:     694 730 428

Poważniejsze awarie np. na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej prosimy kierować pod w/w nr telefonów. Usterki które nie wymagają natychmiastowej interwencji należy zgłosić następnego dnia roboczego do Administracji CzSM.

*Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto,( w tym przypadku 6 stycznia 2024r.) które występuje w okresie rozliczeniowym i przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy. Taki dzień jest często nazywany „dodatkowym dniem wolnym” lub „dniem wolnym za święto w sobotę”. Prawo do dnia wolnego za święto w sobotę ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę – zgodnie z art. 130 § 2. Kodeksu Pracy.