Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Czarnków z dnia 29 listopada 2023 r. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uchwała obowiązuję od 1 stycznia 2024r.

link do uchwały https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/1001984/Uchwala-LXVII_485_2023

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie, ul. Gdańska 48 informuje, że na podstawie decyzji nr BD.RZT.70.40.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Czarnków od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. W naszych zasobach cena wody wraz z odprowadzaniem ścieków wynosić będzie 12,63 zł m3.

link http://www.mkiw.pl/taryfy.html