22 listopada br. w siedzibie Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznego konkursu „Na najpiękniej Ukwiecony Balkon” w zasobach CzSM wraz z kategorią „Spółdzielca Działkowiec„.

Po krótkim wprowadzeniu przez członka Zarządu Panią Iwonę Józefiak głos zabrała Pani Lidia Mecha Przewodnicząca Rady Nadzorczej która w kilku zdaniach pogratulowała wszystkim nagrodzonym i podziękowała za ich wysiłek włożony w pielęgnację swoich balkonów. Następnie przystąpiono do wręczania pamiątkowych dyplomów wraz z bonami.

Oceny balkonów zostały przeprowadzone w dwóch terminach : I dekada lipca i I dekada września. Komisja zgodnie z regulaminem, oceniając balkony zasobów mieszkaniowych CzSM zlokalizowane w Czarnkowie i Lubaszu brała pod uwagę : ogólne wrażenie estetyczna, pomysłowość i oryginalność, wynikiem czego każdy z ocenianych balkonów mógł uzyskać maksymalnie 60 pkt., tzn.2 x po 30 pkt. Na podstawie wykonanego podsumowania przeprowadzonych na poszczególnych osiedlach ocen balkonów przyznano mieszkańcom za najładniej ukwiecone balkony miejsca od I do III.

I miejsce – balkony, które uzyskały 57 – 60 pkt.

II miejsce – balkony, które uzyskały 50 – 56 pkt.

III miejsce – balkony, które uzyskały 45 – 49 pkt.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Spółdzielni a dwoma Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie zostały też wyróżnione osoby mieszkające w zasobach CzSM i posiadające ogródek działkowy, które zostały wyróżnione tytułem laureata Spółdzielca Działkowiec. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy wraz z bonami towarowymi.