Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie po raz kolejny została wyróżniona w konkursie Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2023.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpiło podczas gali konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej”, która odbyła się na Zamku w Rynie. Działalność zgłoszonych spółdzielni poddana była zewnętrznej ocenie jury konkursowego, w  skład którego weszły:

  • Bogusława Wiewiórowska-Paradowska –  prezes wydawnictwa Grupa Medium,
  • Sabina Augustynowicz –  redaktor naczelna miesięcznika i  portalu „Administrator”,
  • Janina Rubin –  inicjatorka konkursu i  wielka orędowniczka spółdzielczości mieszkaniowej.

Nasza Spółdzielnia został wyróżniona w kategorii spółdzielnie małe, których zasoby wynoszą do 100 tys. m2 bez przychodów z inwestycji. Dla  potrzeb konkursu i  oceny spółdzielni przyjęto dwa podstawowe kryteria: wielkości spółdzielni mieszkaniowej oraz  kryterium udziału inwestycji w  przychodach.  Spółdzielnie małe to  te, których zasoby wynoszą do  100 tys. mkw; średnie 100–300 tys. mkw; duże –  od  300 do  600 tys. mkw, a  największe –  powyżej 600 tys. mkw. Dodatkowym kryterium były przychody z  inwestycji. Skutkiem przyjęcia tych kryteriów był podział na  cztery kategorie, ze  względu na  wielkość spółdzielni oraz  dwie podkategorie: z  przychodem i  bez przychodu z  inwestycji.

Czarnkowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Czarnkowie reprezentowali prezes Wiesław Grott, Iwona Józefiak oraz Tomasz Grott.