Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej niniejszym informuję, że z dniem 28 kwietnia 2023r. wejdą w życie zmiany do przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków.

Zgodnie z tymi przepisami każdy, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie będzie zobowiązany posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.

Spółdzielnia będzie nieodpłatnie udostępniać właścicielom lokali posiadaną dokumentację techniczną, celem sporządzenia takiego świadectwa. Świadectwo można będzie uzyskać, zlecając jego wykonanie osobie uprawnionej do sporządzania świadectw. Koszt dokumentu ponosi właściciel mieszkania i oscyluje w granicach od 300 do 600 złotych.

 Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane kiedy właściciel wykorzystuje istniejący lokal „na własny użytek” i nie zamierza go sprzedawać lub wynajmować.

Nowe przepisy nakładają obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego na: właścicieli lub zarządców budynków wybudowany przed 2009 rokiem, jeśli podległe im nieruchomości przejdą modernizację; inwestorów indywidualnych oraz deweloperów – kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie; nie dotyczy to jedynie budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych; właścicieli lub zarządców domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem; każdego, kto będzie chciał sprzedać, zbyć spółdzielcze prawo do lokalu lub wynająć mieszkanie.

Świadectwo Charakterystyki Budynku Cezary Świst – Chodzież tel. 602 828 281