Administracja Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie informuję, o legalizacyjnej wymianie wodomierzy i podzielników ciepła. Podczas pięciu lat użytkowania na wodomierzach gromadzi się osad mineralny z wody (zwłaszcza ciepłej i gorącej), który poruszany przez strumień przepływający przez urządzenie powoduje zużycie części mechanicznych. Dlatego wymagana jest wymiana lub ponowna legalizacja urządzeń.

Obecnie proces wymiany wodomierzy trwa na osiedlu Parkowym 16-19-20-23-24, ul. Przemysłowa 9, os. Zacisze 4, os. Zacisze 6 oraz ul. Parkowa 1 w Lubaszu. W dalszej kolejności będą pozostałe budynki. Daty i godziny zostaną wywieszone na klatkach schodowych na kilka dni przed wymianą.

Wymiana podzielników nastąpi po zakończonym sezonie grzewczym (czerwiec-lipiec-sierpień) Ich żywotność to 10 lat. Po tym czasie bateria w podzielniku może już nie działać.

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DOSTĘPU DO WODOMIERZY DEMONTAŻ ZABUDOWAŃ, SZAFEK, MASKOWNIC ITP.PODCZAS PRAC MOŻLIWE SĄ KRÓTKOTRWAŁE  PRZERWY W DOSTAWIE WODY