Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie po dwuletniej przerwie spowodowaną stanem epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wraca do podjętej kilka lat temu idei osiedlowych spotkań informacyjno-konsultacyjnychz grupami mieszkańców. Są one kontynuacją jedną z wielu inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni w ostatnich latach, które przyniosły dla zainteresowanych mieszkańców oczekiwane efekty np. kontynuacja termomodernizacji budynków, likwidacja gazowych indywidualnych podgrzewaczy wody, remonty chodników i miejsc parkingowych, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych i na zewnątrz budynków itp. itd.

W związku z tym zapraszamy mieszkańców Spółdzielni na doroczny cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Podczas zaplanowanych spotkań członkowie Zarządu Spółdzielni omówią m.in. aktualną sytuację związaną z wniesioną opłatą przekształceniową tytułem jednorazowego wykupu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w wieczystym użytkowaniu. Przedstawimy wyniki finansowe na eksploatacji budynków w powiązaniu z aktualnym stanem zadłużenia zarówno z tytułu zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego jak i zaległości w opłatach „czynszowych”.

Ponadto zostaną przedstawione informację nt. wykorzystania środków w ramach funduszu remontowego w latach 2020-2022 w rozbiciu na poszczególne budynki mieszkalne i zespoły garażowe wraz z zamierzeniami remontowymi na rok bieżący.  

            Spotkania odbywać się będą w dniach od 13 marca do dnia 20 marca 2023 roku w siedzibie administracji Spółdzielni na Os. Parkowym 13D oraz w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu.

            Obecność na spotkaniu umożliwi zainteresowanym członkom i mieszkańcom zaznajomienie się z aktualną sytuacją finansową Spółdzielni w kontekście swojej nieruchomości jak również na swobodne przedstawienie swoich uwag, opinii, spostrzeżeń i wniosków, a Zarządowi Spółdzielni pozwoli zapoznać się z oczekiwaniami członków w zakresie realizacji zadań statutowych spółdzielni.

            Zarząd wyraża przekonanie, że wnioski z tych spotkania będą pomocne w działalności Spółdzielni, a szczególnie w zakresie poprawy warunków  zamieszkiwania.

SPOTKANIA ODBĘDĄ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI  OS. PARKOWE 13D W N/W TERMINACH:

13 marzec 2023 godz. 1700   –  Os. Zacisze,

14 marzec 2023 godz. 1700    –  Os. Parkowe  nr 1,3,4,5,6,7, i 8,

15 marzec 2023 godz. 1700    –  Os. Słoneczne, ul. Siedmiogóra, ul. Sikorskiego,

16 marzec 2023 godz. 1700    –  Os. Parkowe nr 14,15,16 i 19,

17 marzec 2023 godz. 1700   –  ul. Szkolna nr 8 i 10 oraz ul. Parkowa nr 1 i 2 Lubasz, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu.

20 marzec 2023 godz. 1700   –  Os. Parkowe nr 20,23,24 oraz ul. Przemysłowa nr 9