Szanowni Państwo  

W systemie zarządzania nieruchomościami bardzo ważne jest podejście do Członków spółdzielni, zbieranie informacji co do oceny naszej pracy oraz potrzeb i oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania naszych mieszkańców stale rosną. Bywa, że realizowane zadania nie są akceptowane przez wszystkich. Niekiedy jest to kompromis między wymaganiami przepisów, potrzebami większości, a oczekiwaniami części użytkowników lokali.

Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich propozycji dotyczących Pani/a zdaniem zakresu prac remontowych, porządkowych czy też innych czynności mających wpływ na poprawę funkcjonowania naszej Spółdzielni.

Jako Zarząd Spółdzielni chcielibyśmy, aby Członkowie Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogli mieć realny wpływ na to co w roku bieżącym i latach następnych zmieni się w ich otoczeniu.  Na propozycje przedsięwzięć koniecznych zdaniem naszych respondentów do wykonania w roku 2024 i latach następnych oczekiwać będziemy do końca lutego 2023 roku.

 Propozycje te zostaną usystematyzowane, wycenione i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą umieszczone w planie remontów na rok 2024 lub lata następne do realizacji z zaznaczeniem, że wartość proponowanych robót przeznaczonych do wykonania nie może przekroczyć wartości środków zgromadzonych przez nieruchomość/nieruchomości na funduszu remontowym.

Pierwszeństwo w umieszczeniu w planie remontów będą miały propozycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości lub poparte przez większość mieszkańców. 

Decyzję mieszkańców o tym, które zadania zostaną zakwalifikowane do realizacji w 2024 roku i latach następnych, przedstawione będą na zebraniach z mieszkańcami poszczególnych osiedli, które planujemy odbyć w dniach  13 – 20 marca 2023 roku.

Propozycje można składać pisemnie w biurze Administracji CzSM lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Z góry dziękujemy za wszystkie Państwa propozycje, które trafią do nas.