24 listopada br. w siedzibie Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznego konkursu „Na najpiękniej Ukwiecony Balkon” w zasobach CzSM wraz z nową kategorią „Spółdzielca Działkowiec „.

Po krótkim wprowadzeniu przez prezesa CzSM w Czarnkowie Wiesława Grott głos zabrała Pani Danuta Zatoka przewodnicząca komisji Społeczno Samorządowej która to była organizatorem konkursu. Oceny balkonów zostały przeprowadzone w dwóch terminach : I dekada lipca i I dekada września. Komisja zgodnie z regulaminem, oceniając balkony zasobów mieszkaniowych CzSM zlokalizowane w Czarnkowie i Lubaszu brała pod uwagę : ogólne wrażenie estetyczna, pomysłowość i oryginalność, wynikiem czego każdy z ocenianych balkonów mógł uzyskać maksymalnie 60 pkt., tzn.2 x po 30 pkt.Na podstawie wykonanego podsumowania przeprowadzonych na poszczególnych osiedlach ocen balkonów przyznano mieszkańcom za najładniej ukwiecone balkony miejsca od I do III.

I miejsce – balkony, które uzyskały 60 – 55 pkt.

II miejsce – balkony, które uzyskały 54 – 50 pkt.

III miejsce – balkony, które uzyskały 49 – 39 pkt.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Spółdzielni a trzema Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie zostały też wyróżnione osoby mieszkające w zasobach CzSM i posiadające ogródek działkowy, które zostały wyróżnione tytułem laureata Spółdzielca Działkowiec. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy wraz z bonami towarowymi.