Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie informuję, że dziś tj 1.09.2022 r do skrzynek pocztowych trafią do Państwa rozliczenia centralnego ogrzewania za okres 1.07.2021 do 30.06.2022

        Ewentualną niedopłatę prosimy uregulować przy okazji wnoszenia najbliższej opłaty eksploatacyjnej za mieszkanie , nadpłatę prosimy rozliczać do wysokości wnoszonej miesięcznej zaliczki na ciepło      ( pkt III.18.”Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz dostawy ciepłej wody do mieszkań” ).

        W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek lokatora, możliwe jest rozłożenie należności na raty. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Księgowości Spółdzielni.

        Uwagi i reklamacje do rozliczeń kosztów dostawy ciepła można składać na piśmie w biurze Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie – Os. Parkowe 13 D, w nieprzekraczalnym terminie  –  do dnia 23 września 2022 r.