Od kilku dni do administracji Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłaszają się mieszkańcy po zaświadczenie, że ich mieszkania są ogrzewane ciepłem z kotłowni węglowej. Zaświadczenie wg nich jest niezbędne do złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że o dofinansowanie węgla mogą wystąpić osoby, które do ogrzania domu używają węgla. Dopłata dotyczy urządzeń zasilanych paliwami stałymi, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Mogą mini być:

  • kotły,
  • kominki,
  • kozy,
  • ogrzewacze powietrza,
  • trzony kuchenne,
  • piecokuchnie,
  • kuchnie węglowe,
  • piece kaflowe

Jeśli powyższe urządzenia są zamontowanie w budynkach wielorodzinnych i są głównym źródłem ciepła, ich właściciele także mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 3 tys. zł na zakup węgla.

Jest jednak jeden warunek:

mieszkańcy budynku ogrzewanego węglem muszą kupować opał samodzielnie. Dzieje się tak, gdy właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym, ogrzewa je piecem kaflowym.

Także mieszkańcy kamienicy czy bloku kupujący opał do ogrzania mieszkań, w ramach wspólnoty z sąsiadami, mogą wystąpić o dodatek. Wniosek o dodatek węglowy może wówczas złożyć każde gospodarstwo domowe oddzielnie.

Jednak jeśli sąsiedzi zatrudniają do zarządzania nieruchomością firmę zewnętrzną i to ona kupuje opał, dodatek nie będzie wypłacony. Przepisy stanowią, że dodatek jest wypłacany jedynie osobom fizycznym, a nie przedsiębiorcom.