Walne Zgromadzenie-relacja

Pod koniec czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie. Nasza Spółdzielnia jako jedna z nielicznych w Polsce przeprowadziła walne zgromadzenie. 16 maja br. odwołano wprawdzie stan epidemii, ale ogłoszono bezterminowo stan zagrożenia epidemicznego, który nie zniósł ograniczeń dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych. Pomimo tych wszystkich ograniczeń walne zebranie udało się przeprowadzić tym bardziej że przez 12 miesięcy uzbierało się kilka ważnych spraw i tematów. Należy tu wymienić przeprowadzone termomodernizację w pięciu budynkach na osiedlu Parkowym oraz likwidację w ponad 300 mieszkaniach indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody tzw „junkersów”. Każdy z członków zebrania pomimo prawa do głosowania mógł również zabrać głos w dyskusjach. Najważniejsze uchwały takie jak sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe przyjęto zdecydowaną większością głosów za rok 2021. Udzielono również absolutorium czyli wyrażeniu akceptacji co do działań Zarządu Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 r. Przyjęto też kierunki działalności Spółdzielni na najbliższe 5 lat.