Szanowni Państwo,

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie przesyła Państwu do wiadomości pismo jakie otrzymaliśmy w dniu 02 marca 2022 roku od Zarządu Geotermii Czarnków Sp. z o.o. dotyczącego planowanego wzrostu ceny ciepła. Wymieniona w piśmie wartość 70% jest na dzień dzisiejszy wartością szacunkową i jest to wartość bez należnego podatku VAT.

https://czsm.pl/wp-content/uploads/2022/03/Skan_pisma_Geotermii_ws_kosztw_ciepa.pdf